Document Freedom For Everyone

Document Freedom Day is een wereldwijde viering van open dokumentformaten, open standaarden en aanverwante technieken. Het doel van deze dag is om het wereldwijde publiek bekender te maken met open dokumentformaten in het onderwijs, bij de overheid en in het bedrijfsleven. Teams van vrijwilligers organiseren jaarlijks wereldwijd in hun lokale omgeving aktiviteiten om het publiek bekender te maken met deze technieken.


Document Freedom Day 2015

Dit jaar organiseren we Document Freedom Day en Education Freedom Day in het FabLab Amersfoort! Dit in navolging van Document Freedom Day 2012, 2011, 2010 en 2009. Met presentaties over open documentformaten, open standaarden en toepassingen die daarmee overweg kunnen.

Lees meer

Webrichtlijnen

De webrichtlijnen gaan over het ontwerpen, bouwen en beheren van websites. Ze zijn gebaseerd op internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid, en op in de praktijk beproefde oplossingen van professionals.

Lees meer

Sonttolregisters

De Sonttolregisters vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken. Ze zijn (met hiaten in de eerste decennia) bewaard gebleven voor de periode 1497 tot 1857.

Lees meer

Instituut Lexicologie

Het INL staat voor Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Het is de plek voor iedereen die iets wil weten over woorden, hun spelling, vorm, betekenis of gebruik door de eeuwen heen.
Het INL verzamelt en beschrijft de Nederlandse taal- en woordenschat van de 6de eeuw tot het heden.

Lees meer

Wat is een Document Freedom Day?
Een Document Freedom Day is een dag waarop er promotie van open dokument formaten, open standaarden en aanverwantte technieken plaats vind. Dit kan op allerlei manieren.

Hoeveel Document Freedom Day's zijn er al geweest in Nederland?
Ze vinden ieder jaar plaats sinds 2008.