Sonttolregisters

Sonttolregisters (STR):

De Sonttolregisters vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken. Ze zijn (met hiaten in de eerste decennia) bewaard gebleven voor de periode 1497 tot 1857, toen de tol werd opgeheven. Vanaf 1574 is de serie vrijwel compleet. De STR worden bewaard in het Deense Nationaal Archief (Rigsarkivet) in Kopenhagen.De online databank STR online is in essentie een instrument voor het uitvoeren van historische analyses. 

 

Het is een beperkte weergave van een organische historische bron. Het is een interpretatie van de STR en geen directe kopie of een bronnenuitgave. STR online is zonder twijfel een krachtig instrument, maar het heeft zijn beperkingen. De individuele onderzoeker moet zich hiervan bewust zijn wanneer hij of zij er gebruik van maakt. Een pdf-bestand met beknopte bronnenkritiek van STR online in het Engels is hier beschikbaar. Een beknopte bronnenkritiek van de originele STR is hier beschikbaar.

 

STR online is een project van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden. Wetenschappelijke ondersteuning wordt verleend door het Deense Rijksarchief, Kopenhagen en de Fryske Akademy, Leeuwarden.

STR online is in 2009 gestart. Wij streven naar voltooiing in 2016.

RUG en Tresoar hebben tussen 2009 en 2013 de gegevensinvoer uitbesteed aan Breed, de sociale werkvoorziening van Nijmegen en omgeving. Vanaf zomer 2013 zetten wij de gegevensinvoer voort als vrijwilligersproject.

 

Wij ontvangen financiële ondersteuning van: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek,  Rijksuniversiteit Groningen, Tresoar, Fonds Woudsend 1816, Stichting de Grote Zuidwesthoek, Kingma Stichting, SNS REAAL Fonds, Directie der Oostersche Handel en Reederijen, Stichting Admiraal van Kinsbergenfonds, Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst, Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor de Scheepvaart en Scheepsbouw, Vereeniging “De Prins Hendrik Stichting” sedert 1874.

 

  1. Jan Willem Veluwenkamp zal een presentatie over Sonttolregisters online verzorgen. Hij is wetenschappelijk  projectleider van STR online. Hij is als universitair docent verbonden aan de Opleiding Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek heeft vooral betrekking op de vroegmoderne sociale en economische geschiedenis van Europa, in het bijzonder de geschiedenis van handel en ondernemerschap en de zeegeschiedenis.